सम्पर्क

ठेगाना ‌:

शनिअर्जुन नगरपालिका कार्यालय, शनिश्चरे, झापा

सम्पर्क फोन: ०२३४४६५५०३, ०२३४६६५०२

फ्याक्स न‌‍ ०२३४६५५४४

इमेल :-saniarjunmunicipality@gmail.com

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !